Представљен пројекат увођења система менаџмента и система квалитета у здравствене установе у Републици Српској

Извор: web страница МЗСЗ РС

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, организовало је у уторак, 28.05.2012. године представљање пројекта „Увођење система менаџмента и система квалитета у здравствене установе у Републици Српској; јачање капацитета домова здравља и успостављање процеса сертификације домова здравља, акредитације лабораторија и континуираног унапређења на примарном нивоу здравствене заштите у јавном сектору“. Презентацији су, осим представника Министарства, присуствовали и представници Фонда здравственог осигурања, Института за јавно здравство, као и директори свих домова здравља у Републици Српској.

Према ријечима Гордана Јелића, директора Јединице за координацију пројеката при Министарству здравља и социјалне заштите овај пројекат је директна подршка Закону о здравственој заштити који је обавезао све здравствене установе у РС да морају проћи поступак званичне сертификације.

„Сертификација у здравственим установама примарног сектора подразумијева да се оне морају усагласити са захтјевима стандарда који се односе на аспекте безбједности при пружању здравствене заштите, као и континуирано побољшавати квалитет здравствених услуга. Овај пројекат је наставак сличног пројекта започетог прије три године у болничком сектору Републике Српске, који такође има за циљ да успостави један адекватан капацитет за управљање системима безбједности и квалитета у здравственим установама“, рекао је Јелић. Он је додао да је овим пројектом, Република Српска јединствен случај у југоисточној Европи гдје све здравствене установе у јавном сектору успостављају систем квалитета и сигурности здравствене заштите.

"Кроз успостављање врло специфичних механизама, вертикалне и хоризонталне комуникације и сарадње, односно координације између свих нивоа здравствене заштите радимо на успостављању ефикаснијег и ефективнијег система, јер ћемо кроз успостављање врло захтјевних стандарда доћи до тога да ће се избјећи дуплирања одређених сервиса која су присутна у систему и доводе до одређених неефикасности. Циљ нам је да кроз, на примјер, акредитацију лабораторија достигнемо такву ситуацију да подизањем нивоа повјерења у лабораторијска испитивања избјегнемо дуплирања лабораторијских претрага у домовима здравља и болницама, чиме можемо директно допринијети уштедама у систему“, нагласио је Гордан Јелић.

Директор Института за јавно здравство Републике Српске Слободан Станић рекао је да је улога Института на овом састанку да пренесе искуства које ова установа има обзиром да је у овај процес кренула прије пет година, те обезбиједила сертификат ISO 9001 и акредитацију три лабораторије за физичко-хемијска испитивања, микробиологију и испитивања радионуклида по стандарду ISO 17 025.

„Тај стандард је врло сличан стандарду 15 189 по којем ће се клиничке лабораторије акредитовати. Једна разлика је у непоновљивости узорка, а друга у томе што се ту појављује и љекар да одговара за квалитет извршене услуге и процјењује квалитет пружене услуге пацијенту у лабораторијском сектору“, рекао је Станић. Он је нагласио да једна акредитована и ISO сертификована установа ништа не значи док цијели систем не прође тај процес, тј, да је основни циљ да се постигне уједначеност и стандардизација услуга, како би пружена услуга била једнака и у мањим и у већим срединама. Тиме се постиже ефективност и ефикасност система, доводи до уштеда, али обезбјеђује и добробит пацијента који је увијек на првом мјесту.

Радомир Бошковић, технички директор фирме „Bonex инжењеринг“ из Београда која технички реализује пројекат, рекао је да је ријеч о врло сложеном пројекту који се састоји из седам компоненти.

„Осим сертификације домова здравља, важна компонента је она која се односи на повезивање примарног и секундарног нивоа здравствене заштите што би требало да резултира скраћењем пута пацијената кроз здравствени систем и лакшу комуникацију између домова здравља и болница. Друга, важна компонента је мјерење квалитета пружања услуга преко развоја одговарајућег система показатеља који ће бити примјењени у домовима здравља и који ће говорити о томе који ниво квалитета се постиже“, навео је Бошковић. Он је додао да је пројекат додатно сложен, јер у њему учествују домови здравља различитог нивоа развијености, бројности, запослености и техничке опремљености, неки који су веома напредни и завршили су процес акредитације и неки који на томе још нису ни почели.

„Имајући све ово у виду, ми ћемо морати, као прву активност на пројекту, обавити снимање постојећег стања да бисмо добили детаљну анализу како, са методолошке стране, прићи реализацији тако сложеног пројекта у коме учествују баш све установе примарне и секундарне здравствене заштите. Додатна вриједност овог пројекта јесте обука једног броја локалних консултаната, оних који ће након завршетка пројекта, наставити да самостално развијају здравствени систем“, рекао је Бошковић. Он је додао да ће реализација наведеног пројекта трајати три године.

Директорима домова здравља током презентације је представљен и подијељен Водич кроз сертификацију за домове здравља који у електронској верзији можете преузети овдје

Назад на Новости