Прилог за часопис "Мedici.com"

У посљедњем, августовском броју часописа "Medici.com" објављен је чланак др Олега Грубача из ЦМЗ Бијељина о семинарима ПМЗ које је Агенција организовала крајем јуна мјесеца. Текст чланка преносимо у цјелости.

У другој половини јуна 2011. године, одржан је други круг семинара Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА), у склопу провођења специфичног циља (Ц1) Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини (којег заједнички проводе ентитетска Министарства здравља у сарадњи са Владом Швајцарске и Швајцарском агенцијом за развој у наредне три године). Овај циљ Пројекта односи се на побољшано разумијевање руководилаца (менаџмента) Домова здравља (ДЗ), који у свом саставу имају службу Центар за ментално здравље (ЦМЗ), али и на успостављање боље сарадње ЦМЗ са осталим службама унутар домова здравља, као и са другим службама јавног сектора у заједници у којој дјелују. Из тог разлога ови семинари су названи »Значај и улога Центра за ментално здравље унутар Дома здравља« и одржавају се у циклусима, на регионалном нивоу. Први круг/циклус ових семинара одржан је крајем 2010. године, када су уз остале садржаје, учесници попунили тада предочени упитник, који је послужио као основа за истраживање и креирање даљих специфичних потреба учесника и програма Пројекта.

                                        

  

Попут претходне серије семинара, и у овом едукативно-интерактивном циклусу учесници су били директори домова здравља, руководиоци ЦМЗ, болничких одјељења и клиника у Републици Српској, заједно са директорима Центара за социјални рад из општина у којима раде ЦМЗ. У току једнодневних семинара одржаних у Бањој Луци, Требињу и Теслићу, презентовани су резултати поменутог истраживања (Доц. др сц С. Душанић) и примјери добрих пракси у процесу акредитације ЦМЗ (из Брчког и Бијељине), односно развијања модела успјешне сарадње са другим релевантним субјектима (Добој), док је експертно предавање из социјалне психијатрије о мјесту и улози ЦМЗ одржао Проф. М. Муњиза из Београда. Као и претходног пута учесници су кроз групни рад имали специфичан задатак: прилику да на основу датог модела креирају своје форме Меморандума о сарадњи и разумијевању, као увјежбавања будуће конкретне примјене знања стечених током овог тренинга. Приликом презентовања групног рада изнесени су и досада већ начињени остали позитивни примјери праксе ове врсте сарадње са заједницом из већег броја ЦМЗ који су учествовали у тренингу. У склопу социјалног дијела семинара, уприличеног иза његовог завршетка, учесници су имали поновљену прилику за међусобно боље упознавање и размјену искустава.

И овога пута нам је АСКВА обезбиједила одлично организоване и припремљене, прагматичне и корисне информације, као и конкретне могућности њихове примјене у нашем даљем унапређењу сарадње са свим јавним службама у нашим заједницама, а све у циљу даљег побољшања квалитета услуга које пружамо посјетиоцима и корисницима Центара за ментално здравље кроз мултидисциплинарни приступ заштити менталног здравља у заједници, већ установљеног и примјењљивог модела у нашој земљи. Трећи круг ових семинара наставља се у септембру 2011. године.

Припремио:

Др Олег Грубач, ЦМЗ Бијељина

Назад на Новости