Сертификација 27 здравствених установа

Током четвртог тромјесечја 2016. године, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је издало рјешења о додјељивању статуса сертификоване здравствене установе за укупно 27 установа, и то за 18 апотека, 3 специјалистичке амбуланте и 6 стоматолошких амбуланти.

ЈУ АСКВА је у претходном периоду у овим установама организовала и спровела поступак сертификације у складу с Правилником о поступку сертификације здравствене установе и садржају регистра сертификованих установа (Службени гласник Републике Српске бр. 20/12), те је на основу извјештаја о вањском оцјењивању које су припремили тимови овлаштених оцјењивача, за Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске израдило извјештаје о спроведеном поступку сертификације, у којима је за све оцјењиване установе дала препоруку за додјељивање статуса сертификоване здравствене установе.

Установе које су рјешењима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске стекле статус сертификованих здравствених установа су: ЗУ Belladonna, Апотека „Belladonna-prima“ из Зворника, ЗУ Моја апотека – апотеке „Лакташи“ и „Лакташи 2“ из Лакташа, „Разбој“ из Српца, „Лазарево“ из Бање Луке и „Прњавор“ из Прњавора, ЗУ Апотека „Belladonnа 2“ из Источног Сарајева, ЗУ „Црвена апотека“ – апотеке „Црвена апотека бр. 5“ из Источног Сарајева и „Црвена апотека бр. 17“ из Рогатице, ЗУ „Expera Pharmacy“ – „Апотека бр. 12“ из Источног Сарајева, „Апотека бр. 18“ из Фоче, „Апотека бр. 30“ из Вишеграда и „Апотека бр. 34“ из Мркоњић Града, ЗУ „B Pharm“ Апотека бр. 6“ из Брода, ЗУ Апотека „Тилија ТБ“ из Мркоњић Града, ЗУ „ИНФАРМ“ – апотеке „Вера“ и „Ива“ из Бање Луке, ЈЗУ „Апотека Вишеград“ из Вишеграда, ЗУ Специјалистичка амбуланта физикалне медицине и рехабилитације „mg VITA Plus“ из Бијељине, Специјалистичка амбуланта медицине рада „Др Рајко Жугић“ из Козлука, Специјалистичка дерматовенеролошка амбуланта „Гаврић др Анка“ из Бијељине, ЗУ Стоматолошка амбуланта „Уна Дент Срдић“ из Бање Луке, ЗУ Стоматолошка амбуланта „Стома-Дент“ из Градишке, ЗУ Стоматолошка амбуланта „ЈУГОДЕНТ“ из Прњавора, ЗУ Стоматолошка амбуланта „Др стом. Милијана“ из Прњавора, ЗУ Стоматолошка амбуланта „Про Денте“ из Трна-Лакташи и ЗУ Стоматолошка амбуланта „СТАРДЕНТ“ из Градишке.

Тим ЈУ АСКВА се захваљује свим запосленима у овим здравственим установама који су препознали чињеницу да систем сигурности у пружању здравствених услуга једнако штити кориснике, али и даваоце здравствених услуга. Сигурност и квалитет здравствене заштите права су сваког пацијента и обавеза здравственог система да му то право обезбиједи. Успостављање система сигурности представља кључ за даљњи напредак  и заокруживањем ове фазе обезбјеђења сигурности, они су направили још један корак даље у процесима унапређења квалитета здравствених услуга које пружају својим корисницима, јер без сигурне нема ни квалитетне здравствене заштите.

Назад на Новости