УЧЕШЋЕ ДР СИНИШЕ СТЕВИЋА НА 3. ЕВРОАЗИЈСКОМ РЕГИОНАЛНОМ ФОРУМУ ПРОЦЈЕНЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗДРАВСТВУ (HTA)

ИЗМИР, ТУРСКА

16-18. новембар 2016.

Мр сц. др мед. Синиша Стевић,  директор ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је, на позив проф. Есре Мелтем Коц са катедре за породичну медицину Медицинског факултета Универзитета у Измиру, учествовао у раду 3. Евроазијског форума здравствене технологије који је одржан у периоду 16-18. новембар 2016. године у Измиру, у склопу којег је организован и 2. годишњи састанак Форума здравствене технологије.

Министарство здравља Турске и Турско Друштво за медицину засновану на доказима (Turkish Evidence Based Medicine Society - KDTD) уз подршку Агенције за сарадњу и координацију Турске (TIKA - Turkish Cooperation and Coordination Agency), као иницијатори евроазијске процјене здравствене технологије (HTAHealth Technology Assessment) угостили су представнике Албаније, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Казахстана, Киргистана, Туниса и Турске.

Процјена нових технологија у здравству је мултидисциплинарна област анализе политика, која узима у обзир медицинске, економске, социјалне, етичке, законске и организационе аспекте развоја, дистрибуције и коришћења медицинске технологије. У посљедњих тридесет година, у неким дијеловима свијета, као што су Европа и Сјеверна Америка, постала је обавезна у процесима креирања политика и одлука. Посљедњих година, HTA се рапидно проширила у регионима Латинске Америке и Азије. У 2015. години, успостављена је Евроазијска HTA иницијатива, под вођством Турског Друштва за медицину засновану на доказима и уз подршку TIKA (Турске агенције за сарадњу о координацију).

Након првог састанка који је одржан 12-13. марта 2015. године у Анкари, и другог састанка који је одржан 27-29. новембра 2015. године у Истанбулу с циљем отпочињања регионалних активности у смислу покретања доношења одлука заснованих на доказима и процјени здравствене технологије, циљ овогодишњег окупљања је био рад на припремама будућег акционог плана Евроазијске иницијативе за процјену здравствених технологија.

Главне теме састанка су биле:

1)    Реструктуирање процеса процјене нових технологија у здравству - међународна искуства и сарадња

2)    Ефекти HTA студија и механизми доношења одлука

3)    HTA у Турској – стратегија и акциони план

4)    Приједлози стратешког документа у склопу спроведених студија

5)    Међуорганизациона сарадња и људски ресурси

6)    HTA – приједлози стратегије с освртом на фискалне политике

7)    HTA и продуктивност у научним истраживањима

8)    HTA и пружање здравствених услуга (управљање јавним болницама у Турској).

У склопу програмске сесије која је била посвећена међународним искуствима и сарадњи, др Стевић је одржао презентацију на тему „Примјена информационе технологије у праћењу примјене клиничких водича у Републици Српској“.

Сви учесници састанка су се сложили да ће, у домену својих надлежности, у наредном периоду посветити посебну пажњу сљедећим активностима:

-      увођењу клиничких водича, као посебно релевантном инструменту у контексту глобалних изазова са којим се суочавају системи здравствене заштите, као што су све већи трошкови услуга, увођење скупих нових технологија, варијације у клиничкој пракси и моделима пружања услуга здравствене заштите између здравствених професионалаца, институција и географских региона,

-      разматрање коришћења успостављених и усаглашених метода; развој, када је то прикладно, националних методолошких и процесних смјерница и система за мониторинг активности процјене нових технологија у здравству,

-      обезбјеђивање транспарентности; релевантност квалитета и политика у истраживањима,

-      настојања у јачању везе између процјене нових технологија у здравству, с једне, и законске регулативе и менаџемента, с друге стране,

-      обезбјеђивање приступачних, практично примјењивих и на доказима заснованих информација за креаторе политика у здравству, с циљем прикладног усмјеравања процеса доношења одлука које се односе на правилно коришћење технологије и ефикасно алоцирање ресурса,

-      разматрање могућности сарадње са здравственим организацијама, академским установама, професионалним удружењима и осталим кључним партнерима из земаља чланица Евроазијске HTA иницијативе,

-      успостављање радних група/одбора; заједничке активности у циљу генерисања нових знања у земљама чланицама и тражење потенцијалних извора финансирања,

-      организовање заједничких обука, истраживања и припрема заједничких публикација,

-      успостављање интернетске странице на којој ће се размјењивати све релевантне информације, с циљем прикупљања и размјене информација и научених лекција; промоција континуиране медицинске едукације за здравствене професионалце на примарном, секундарном и терцијарном нивоу с циљем да се промовишу стратешки планови који се тичу изградње капацитета за увођење процјене здравствених интервенција и технологија у здравству; сумирање најбољих пракси у транспарентном и информисаном креирању здравствених политика и одлука,

-      развој „know-how“ система који ће да омогуће боље коришћење ресурса,

-      промовисање јачања националних капацитета за регионално и међународно умрежавање.

Заједнички закључак свих чланица Евроазијске HTA иницијативе је да ће се у наредном периоду спровести напори у покушају да се оствари допринос уравнотеженим иницијативама које су усклађене са расположивим средствима. Све чланице су вољне да удруженим снагама раде на унапређењу здравствене заштите засноване на доказима, с циљем да се обезбиједи високо квалитетна, сигурна здравствена заштите за цијелу популацију.

Назад на Новости