Учешће запослених у Агенцији на семинарима и конгресима у земљи и иностранству у 2017. години

Запослени АСКВА-е су и у 2017. години учествовали на обукама, домаћим и међународним конференцијама, на којима су стицали знања важна за даље унапређење рада АСКВА-е и лично усавршавање.

Др Синиша Стевић, директор ЈУ АСКВА је, учествовао је на годишњем састанку HTA Иницијативе (Иницијатива за процјену здравствених технологија) који је одржан у периоду 17-21. јуни 2017. године у Риму, Италија. Циљ састанка био је да се обједине искуства на промоцији дубљег разумијевања свих могућности и изазова које пред системе здравствене заштите постављају различити системски приступи, као и да се подстрекне сарадња у оквиру HTA, те интеграција између HTA и регулаторних система. Током састанка су одржане бројне дискусије на тему оног што се може заједнички постићи на међународном нивоу и начину на који се може утицати на процесе одлучивања у системима здравствене заштите кроз HTA на глобалном нивоу. Заједнички закључак свих чланица HTA иницијативе је да се наставља са спровођењем напора у покушају да се оствари допринос уравнотеженим иницијативама које су усклађене са расположивим средствима. Све чланице су исказале своју спремност да удруженим снагама наставе са радом на унапређењу здравствене заштите засноване на доказима, с циљем да се обезбиједи високо квалитетна, сигурна здравствена заштите за цијелу популацију. Др Стевић је одржао врло запажено предавање на тему праћења примјене клиничких водича путем одговарајућих електронских и web-based апликација.

Др Синиша Стевић је учествовао и на семинару “Обука доносилаца одлука у систему здравствене заштите за увођење система дијагностичких сродних група (ДСГ) у финансирање болничких установа у Србији”, који је одржан од 24. до 26. маја 2017. на Златибору, Србија. Семинару су присуствовали званичници Министарства здравља, представници Републичког фонда за здравствено осигурање, представници Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут“, представници Другог пројекта развоја здравства Србије, и директори четрнаест здравствених установа које учествују у пилот пројекту реформе начина извјештавања и финансирања по ДСГ систему. Др Стевић је одржао предавање на теме „Искуства Републике Спрске у увођењу система DRG“ и „DRG Индикатори квалитета-Клинички путеви“.

Директор ЈУ АСКВА је присуствовао раду Дијалога о политици: „Јачање управљања услугама у области јавног здравља у земљама чланицама Здравствене мреже југоисточне Европе (South-Eastern Europe Health Network – SEEHN) одржаном у Бањој Луци 15. новембра 2017. године у организацији Свјетске здравствене организације, канцеларије у БиХ. Дијалог је организован у склопу пројекта „Јачање и унапређивање модерних и одрживих јавноздравствених стратегија, капацитета и услуга за побољшање здравља становништва у Босни и Херцеговини“, а био је фокусиран на приступе ефективном јачању услуга у области јавног здравља. Дијалог је окупио кључне актере у БиХ из области здравства и јавног здравства.

Др Синиша Стевић такође је присуствовао Конференцији о сестринству, одржаној у Бањој Луци, 22-23. новембра 2017. године, у организацији Пројекта Јачање сестринства у БиХ (ПроСес), којом је обиљежен крај прве фазе пројекта (2012-2017). Учесници конференције су били представници партнера из БиХ и Швајцарске, који су директни или индиректни учесници у реализацији пројекта, те гости из Републике Хрватске, Републике Србије, Републике Словеније и иностранства. Конференцији је присуствовало око 170 учесника, представника институција у БиХ, Швајцарске Владе у БиХ, здравствених установа и организација из БиХ и регије и многобројне медицинске сестре/техничари и корисници.

Др Весна Вујић-Алексић, руководилац Сектора за сертификацију, је у периоду 28.8.2017-1.9.2017. године у Бечу, Аустрија, учествовала у Другој Љетној школи „Pharmaceutical pricing and financing“. Едукацију су организовали Колаборативни центар за цијене лијекова и политике рефундирања Свјетске здравствене организације Аустријског института за јавно здравство Беч, Аустрија и Регионална канцеларија Свјетске здравствене организације за Европу. Школи је присуствовало 29 учесника из 19 земаља свијета. Предавачи су били интернационални експерти из области фармакоекономике и искусни национални креатори политика у здравству, који су подијелили своја искуства и дали препоруке везане за развој фармацеутских политика везаних за цијене лијекова и рефундирање за вријеме, прије и послије лансирања нових лијекова на тржиште. Поред предавања и интерактивних радионица, те панел дискусије, организована је и посјета кључним институцијама аустријског здравственог система, фонду здравственог осигурања, министарству здравља и апотеци.

Др Савка Штрбац, руководилац Сектора за акредитацију и квалитет, учествовала је на једнодневној радионици „Перспективе акредитације и размјена кадрова у региону“, која је одржана у Београду 31.10.2017. године. Организатор радионице била је Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, а поред представника организатора у раду радионице су учествовали још и директори и представници регионалних агенција за акредитацију: др Ахмед Ново из Федерација Босне и Херцеговине, Нина Бончић-Мијатовић из Хрватска, др Анте Попоски из Македоније и наша др Савка Штрбац. На овој радионици размијењена су досадашња искуства и презентован је тренутни пресјек стања акредитационих процеса у свакој од регионалних агенција. Такође, размотрени су могући модели сарадње регионалних агенција која би подразумијевала и размјену кадрова, како због додатне едукације, тако и због стицања нових искустава. Договорена је и израда заједничке платформе будућег дјеловања регионалних агенција за акредитацију које су учествовале у раду овог састанка.

Назад на Новости