Novosti

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - juni 2017. godine

U prvoj  polovini 2017. godine, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, u skladu sa Planom sertifikacije zdravstvenih ustanova, organizovala i započela postupak… Više detalja »

Sertifikacija 27 zdravstvenih ustanova

Tokom četvrtog tromjesečja 2016. godine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je izdalo rješenja o dodjeljivanju statusa sertifikovane zdravstvene ustanove za ukupno 27 ustanova, i to za 18 apoteka, 3… Više detalja »

UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA NA 9. sveruskoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Medicina i kvalitet - 2016“

MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA 5-6. decembar 2016. godine Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv direktora… Više detalja »

UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA NA 3. EVROAZIJSKOM REGIONALNOM FORUMU PROCJENE NOVIH TEHNOLOGIJA U ZDRAVSTVU (HTA)

IZMIR, TURSKA 16-18. novembar 2016. Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv prof. Esre Meltem Koc sa katedre… Više detalja »

Saradnja sa Projektom jačanja sestrinstva u BiH – izrada standarda sestrinske prakse

JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA), kao vodeći pokretač u zdravstvenom sistemu u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, te razvoja i primjene… Više detalja »

Izrada akreditacionih standarda za bolnice prijatelje beba

Inicijativa bolnice prijatelji beba (The Baby Friendly Hospital Initiative – BFHI) je svjetski program Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pokrenut u 1991, nakon usvajanja „Innocenti Deklaracije“ o promociji dojenja iz… Više detalja »

Projekat JU ASKVA i Svjetske zdravstvene organizacije - Monitoring i evaluacija projektne intervencije „Procjena rizika i menadžment kard

  JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) imenovana je od strane Ministarstva zdravLJa i socijalne zaštite Republike Srpske za sprovođenje projektne… Više detalja »

UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA U PROGRAMU RAZMJENE ZNANJA „SISTEM AKREDITACIJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“

30. maj - 3. juni 2016. godine, Otava – Toronto, Kanada Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv direktora… Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu juli - decembar 2015. godine

U drugoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno 34 zdravstvene ustanove… Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - juni 2015. godine

U prvoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno 67 zdravstvene ustanove… Više detalja »