Apoteka

Uputstvo za izradu oralne suspenzije

Tokom našeg dosadašnjeg rada na terenu kroz proces sertifikacije apoteka, uočili smo da ima apoteka koje su same izradile uputstva za rekonstituciju antibiotskih sirupa ili su dio vezan za rekonstituciju antibiotskih sirupa navele u proceduri za izradu magistralnih i galenskih preparata. Također, sve veći broj apoteka vodi i evidenciju o izradi oralnih suspenzija. NJihova iskustva vezana za primjenu ovih dokumenata u praksi su pozitivna, naročito u slučaju uvođenja u posao novozaposlenih ili obavljanja pripravničke prakse.

 

Ovdje je primjer dokumenta „Uputstvo za izradu oralne suspenzije“. Izrađen je u interesu standardizovanja postupka izrade oralnih suspenzija, koji se skoro svakodnevno sprovodi u većini zdravstvenih ustanova apoteka (i apotekarskih stanica ako ih apoteka organizuje kao svoje organizacione jedinice). Uputstvo se odnosi isključivo na apoteke koje imaju kontinuirano snabdijevanje prečišćenom vodom sa nalazom o njenoj zdravstvenoj ispravnosti, izdatim od strane nadležne institucije. Ukoliko apoteka sama proizvodi prečišćenu vodu, ovo uputstvo nije primjenljivo. Također, uputstvo nije primjenljivo na apoteke zatvorenog tipa (bolničku apoteku i apoteku doma zdravlja). Uputstvo se može koristiti samostalno, u slučaju da apoteka nema proceduru o izradi magistralnih i galenskih preparata ili kao dio procedure o izradi magistralnih i galenskih preparata, ukoliko je apoteka ima.

 

Naglašavamo da uputstvo za izradu oralne suspenzije, kao i evidencija o izradi oralnih suspenzija, nisu eksplicitni zahtjevi važećih Standarda za sertifikaciju apoteka (iz 2012. godine), te da je ovo samo preporuka koju zdravstvena ustanova apoteka može prihvatiti, ali ne mora.