Апотека

Током нашег досадашњег рада на терену кроз процес сертификације апотека, уочили смо да одређени процеси, а који чланови фармацеутских тимова често изводе, нису посебно разрађени у постојећим процедурама, нити постоје процедуре које се односе искључиво на ове процесе. У интересу стандардизације тих процеса који се спроводе у свим здравственим установама апотекама, израдили смо примјере докумената, као и пратеће обрасце евиденција. Сматрамо да би ти документи били од велике користи  у случају увођења у посао новозапослених или обављања приправничке праксе, али и да ће послужити као подсјетник свим члановима фармацеутских тимова који процесе свакодневно спроводе.

Процедура за прање лабораторијског посуђа

Овдје дајемо примјер документа „Процедура за прање лабораторијског посуђа“. Процедуром се дефинишу мјере и активности у поступку ручног прања лабораторијског посуђа, те складиштења чистог лабораторијског посуђа, а процедура се примјењује у здравственој установи апотеци и апотекарској станици (ако је апотека организује као своју организациону јединицу). У здравственим установама апотекама које прање лабораторијског посуђа врше путем аутоматизованог уређаја за прање посуђа, процедура није примјенљива.

Наглашавамо да израда процедуре за прање лабораторијског посуђа, као и вођење евиденције о прању лабораторијског посуђа, нису експлицитни захтјеви важећих Стандарда за сертификацију апотека (из 2014. године), те да је примјена ове процедуре препорука коју здравствена установа апотека може прихватити, али не мора.

Упутство за израду оралне суспензије

Примјер документа „Упутство за израду оралне суспензије“ је израђен је у интересу стандардизовања поступка израде оралних суспензија, који се скоро свакодневно спроводи у већини здравствених установа апотека (и апотекарских станица ако их апотека организује као своје организационе јединице). Упутство се односи искључиво на апотеке које имају континуирано снабдијевање пречишћеном водом са налазом о њеној здравственој исправности, издатим од стране надлежне институције. Уколико апотека сама производи пречишћену воду, ово упутство није примјенљиво. Такођер, упутство није примјенљиво на апотеке затвореног типа (болничку апотеку и апотеку дома здравља). Упутство се може користити самостално, у случају да апотека нема процедуру о изради магистралних и галенских препарата или као дио процедуре о изради магистралних и галенских препарата, уколико је апотека има.

Наглашавамо да упутство за израду оралне суспензије, као и евиденција о изради оралних суспензија, нису експлицитни захтјеви важећих Стандарда за сертификацију апотека (из 2012. године), те да је ово само препорука коју здравствена установа апотека може прихватити, али не мора.