Апотека

Упутство за израду оралне суспензије

Током нашег досадашњег рада на терену кроз процес сертификације апотека, уочили смо да има апотека које су саме израдиле упутства за реконституцију антибиотских сирупа или су дио везан за реконституцију антибиотских сирупа навеле у процедури за израду магистралних и галенских препарата. Такођер, све већи број апотека води и евиденцију о изради оралних суспензија. Њихова искуства везана за примјену ових докумената у пракси су позитивна, нарочито у случају увођења у посао новозапослених или обављања приправничке праксе.

 

Овдје је примјер документа „Упутство за израду оралне суспензије“. Израђен је у интересу стандардизовања поступка израде оралних суспензија, који се скоро свакодневно спроводи у већини здравствених установа апотека (и апотекарских станица ако их апотека организује као своје организационе јединице). Упутство се односи искључиво на апотеке које имају континуирано снабдијевање пречишћеном водом са налазом о њеној здравственој исправности, издатим од стране надлежне институције. Уколико апотека сама производи пречишћену воду, ово упутство није примјенљиво. Такођер, упутство није примјенљиво на апотеке затвореног типа (болничку апотеку и апотеку дома здравља). Упутство се може користити самостално, у случају да апотека нема процедуру о изради магистралних и галенских препарата или као дио процедуре о изради магистралних и галенских препарата, уколико је апотека има.

 

Наглашавамо да упутство за израду оралне суспензије, као и евиденција о изради оралних суспензија, нису експлицитни захтјеви важећих Стандарда за сертификацију апотека (из 2012. године), те да је ово само препорука коју здравствена установа апотека може прихватити, али не мора.