Висина трошкова сертификације здравствених установа

Уз сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Управни одбор Ј.У. Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је донио Тарифу – висину трошкова за добијање и одржавање сертификације. Документ можете преузети овдјe.

Назад на Новости