Novosti

Obavještenje - obuka ocjenjivača za sertifikaciju apoteka

S obzirom da smo primili veći broj prijava od predviđenog broja polaznika "Obuke za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka", nove prijave neće biti razmatrane. Informacije o obukama koje… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača za sertifikaciju DZ i bolnica

S obzirom da smo primili veći broj prijava od predviđenog broja polaznika "Obuke za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica", nove prijave neće biti razmatrane. Informacije… Više detalja »

Sertifikovana prva zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je JZU Dom zdravlja Bijeljina uspješno prošao postupak sertifikacije čime su stekli status sertfikovane zdravstvene ustanove. Postupak ocjenjivanja Doma zdravlja sproveli su početkom decembra… Više detalja »

Akreditacija CMZ

Nastavak saradnje Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS sa Asocijacijom XY na Projektu mentalnog zdravlja realizuje se kroz aktivnosti na ostvarivanju projektnog cilja „Promovisanje… Više detalja »

Uvodna konferencija projekta „Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i usposta

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) i Jedinica za koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovali su u… Više detalja »

Učešće predstavnika ASKVA-e na međunarodnim radionicama i konferencijama

U prethodnom periodu održano je nekoliko značajnih konferencija na polju unapređenja zdravstvene zaštite na kojima su prisustvovali i aktivno učestvovali i predstavnici Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje… Više detalja »

Aktivnosti na akreditaciji u Domu zdravlja Novi Grad

U sklopu aktivnosti na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta, Dom zdravlja Novi Grad, kontinuirano i sa velikom predanošću, ulaže napore i poduzima mjere i korake kojima želi da trajno unaprijedi kvalitet zdravstvenih usluga… Više detalja »

Akreditacija CMZ Gradiška

Nastavak saradnje Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS sa Asocijacijom XY na Projektu mentalnog zdravlja realizuje se kroz aktivnosti na ostvarivanju projektnog cilja „Promovisanje… Više detalja »

Obavještenje

S obzirom da je broj predviđenih polaznika "Obuke za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja" popunjen, prijave pristigle od utorka 21.08.2012. godine neće biti razmatrane. Informacije o… Više detalja »

Edukacija farmaceuta u postupku sertifikacije apoteka

Nakon faze izrade i usvajanja dokumenata kojima se reguliše postupak sertifikacije zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, postupka koji je u naše zdravstvo uveden Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2009. godine, uslijediće… Više detalja »