Поступак акредитације

Законом о здравственој заштити прописан је поступак акредитације. Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, правилником прописује поступак за акредитацију здравствене установе који спроводи АСКВА.

Након објаве правила за акредитацију и објаве стандарда, установа подноси захтјев за стицање акредитације, по пријему и обради пријаве врши се оцјена документације и самооцјена након чега слиједи оцјењивање на лицу мјеста. Оцјењивање на лицу мјеста врше оцјењивачи, особе обучене и оспособљене да врше оцјењивање, једнаке по звању и струци.

Оцјењивање на лицу мјеста врши се путем:

  • посматрања (просторије и опрема)
  • разговор са љекаром /стоматологом/ фармацеутом
  • разговор са другим члановима тима
  • директно посматрање активности у тиму /амбуланти/ служби
  • преглед документације (књига процедура, правилници, регистри, здравствени картони пацијената планови кућних посјета, планови превенције, итд).
  • разговор и анкета пацијената.

Оцјењивање се врши у установи, на начин да не омета редовне радне процесе. По завршеном оцјењивању на лицу мјеста оцјењивачи пишу извјештај о налазу у току оцјењивања на основу ког Комисија даје коначну препоруку. На основу препоруке дате од стране Комисије, директор АСКВА-е издаје потврду о акредитацији.

Статус акредитације уз редован надзор траје до 5 година након чега слиједи реакредитација.