Новости

Завршна конференција пројекта "Подршка програму акредитације тимова породичне медицине, програму сертификације домова здравља и успоста

Конференција поводом завршетка пројекта "Подршка програму акредитације тимова породичне медицине, програму сертификације домова здравља и успостављању система за праћење квалитета у примарној здравственој заштити" одржана је… Више детаља »

Обавјештење - обука оцјењивача

Успјешно пријављени кандидати за Обуку оцјењивача АСКВА-е која ће се одржати у Бањој Луци путем e-maila бити ће обавијештени о свим информацијама и даљим корацима везано за одржавање обуке. Информације о наредним обукама које… Више детаља »

Учешће представника АСКВА-е на XV свјетском конгресу стерилизације

У организацији Чешког и словачког удружења за превенцију интрахоспиталних инфекција (Czech and Slovak Society for Nosocomial Infections Prevention - SPNN), у Прагу је, од 15. до 18.10.2014. одржан XV свјетски конгрес… Више детаља »

Сертификована прва болничка установа у Републици Српској

Са великим задовољством објављујемо да је JЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ у Приједору успјешно спровела поступак сертификације чиме је ова болница стекла статус сертфиковане здравствене установе. Сертификацији болнице… Више детаља »

Одржана TAIEX радионица у Букурешту

Бирo зa тeхничку пoмoћ и рaзмјeну инфoрмaциja (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), који представља пoсeбнo oдјeљeње у oквиру Гeнeрaлнoг дирeктoрaтa зa прoширeњe Eврoпскe кoмисиje, у сарадњи са… Више детаља »

Активности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду април - јуни 2014. године

У Требињу је у периоду од 29-30. маја 2014. године АСКВА организовала обуку за оцјењиваче за оцјењивање по стандардима за сертификацију апотека. Обуку је успјешно завршило 11 вањских оцјењивача, који су тиме постали сарадници… Више детаља »

Обавјештење - обука оцјењивача

Успјешно пријављени кандидати за Обуку оцјењивача АСКВА-е која ће се одржати у Зворнику путем e-maila бити ће обавијештени о свим информацијама и даљим корацима везано за одржавање обуке. Информације о наредним обукама које… Више детаља »

Обавјештење - обука оцјењивача за сертификацију апотека

Успјешно пријављени кандидати за Обуку оцјењивача за оцјењивање по стандардима за сертификацију апотека која ће се одржати у Требињу ће путем e-maila бити обавијештени о свим информацијама и даљим корацима везано за одржавање… Више детаља »

Активности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду јануар - март 2014. године

У Требињу је у периоду од 17-18. фебруара 2014. године АСКВА организовала обуку за оцјењиваче за оцјењивање по стандардима за сертификацију домова здравља и болница. Обуку је успјешно завршило 26 вањских оцјењивача, који су… Више детаља »

Сертификована прва специјалистичка амбуланта у Републици Српској

Са великим задовољством објављујемо да је Здравствена установа Амбуланта породичне медицине „Др Снежа“ из Угљевика успјешно завршила поступак сертификације и стекла статус сертфиковане установе, чиме је потврђено да је… Више детаља »