Новости

Обавјештење - обука оцјењивача за сертификацију апотека

С обзиром да смо примили већи број пријава од предвиђеног броја полазника "Обуке за оцјењиваче АСКВА-е за оцјењивање по стандардима за сертификацију апотека", нове пријаве неће бити разматране. Информације о обукама које… Више детаља »

Обавјештење - обука оцјењивача за сертификацију ДЗ и болница

С обзиром да смо примили већи број пријава од предвиђеног броја полазника "Обуке за оцјењиваче АСКВА-е за оцјењивање по стандардима за сертификацију домова здравља и болница", нове пријаве неће бити разматране. Информације… Више детаља »

Сертификована прва здравствена установа у Републици Српској

Са великим задовољством објављујемо да је JЗУ Дом здравља Бијељина успјешно прошао поступак сертификације чиме су стекли статус сертфиковане здравствене установе. Поступак оцјењивања Дома здравља спровели су почетком децембра… Више детаља »

Акредитација ЦМЗ

Наставак сарадње Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС са Асоцијацијом XY на Пројекту менталног здравља реализује се кроз активности на остваривању пројектног циља „Промовисање… Више детаља »

Уводна конференција пројекта „Подршка програму акредитације тимова породичне медицине, програму сертификације домова здравља и успоста

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) и Јединица за координацију пројеката Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске организовали су у… Више детаља »

Учешће представника АСКВА-е на међународним радионицама и конференцијама

У претходном периоду одржано је неколико значајних конференција на пољу унапређења здравствене заштите на којима су присуствовали и активно учествовали и представници Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење… Више детаља »

Активности на акредитацији у Дому здравља Нови Град

У склопу активности на пољу унапређења сигурности и квалитета, Дом здравља Нови Град, континуирано и са великом преданошћу, улаже напоре и подузима мјере и кораке којима жели да трајно унаприједи квалитет здравствених услуга… Више детаља »

Акредитација ЦМЗ Градишка

Наставак сарадње Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС са Асоцијацијом XY на Пројекту менталног здравља реализује се кроз активности на остваривању пројектног циља „Промовисање… Више детаља »

Обавјештење

С обзиром да је број предвиђених полазника "Обуке за оцјењиваче АСКВА-е за оцјењивање по стандардима за сертификацију домова здравља" попуњен, пријаве пристигле од уторка 21.08.2012. године неће бити разматране. Информације о… Више детаља »

Едукација фармацеута у поступку сертификације апотека

Након фазе израде и усвајања докумената којима се регулише поступак сертификације здравствених установа у Републици Српској, поступка који је у наше здравство уведен Законом о здравственој заштити из 2009. године, услиједиће… Више детаља »