Новости

Свјетски дан сигурности пацијената 2023

Свјетски дан сигурности пацијената 2023. године обиљежава се 17. септембра и посвећен је теми „Ангажовање пацијената за сигурност пацијената“ и слогану „Оснажимо глас пацијената“, те има за циљ да утиче на све заинтересоване… Више детаља »

Свјетски дан сигурности пацијента 2022.

Свака особа на свијету ће, у неком тренутку свог живота, узети лијек да спријечи или лијечи болест. Ипак, лијекови понекад узрокују озбиљну штету ако су неправилно складиштени, прописани, издати, примијењени или ако је надзор… Више детаља »

Информација за фармацеуте

У интересу стандардизовања поступка прања лабораторијског посуђа, који се скоро свакодневно спроводи у већини апотека, АСКВА је израдила примјер процедуре за прање лабораторијског посуђа. Ову процедуру, као и примјере других… Више детаља »

Свјетски дан сигурности пацијената

Сигурност пацијента је одсуство спречиве штете за пацијента током процеса пружања здравствене заштите и смањење ризика од непотребне штете на прихватљиви минимум. Прихватљиви минимум односи се на колективне појмове… Више детаља »

Обавјештење за здравствене установе

Дана 6.5.2020. године в.д. директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске г. Бојан Лукић одржао је састанак са предсједником Коморе доктора стоматологије Републике… Више детаља »

Упутствo зa спрeчaвaњe ширeњa нoвoг вирусa кoрoнa зa aпoтeкe

Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe Рeпубликe Српскe, JЗУ Институт зa jaвнo здрaвствo Рeпубликe Српскe, Aгeнциja зa сeртификaциjу, aкрeдитaциjу и унaпрeђeњe квaлитeтa здaрвствeнe зaштитe Рeпубликe Српскe и Фaрмaцeутскa… Више детаља »