Новости

Обавјештење за здравствене установе

Дана 6.5.2020. године в.д. директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске г. Бојан Лукић одржао је састанак са предсједником Коморе доктора стоматологије Републике… Више детаља »

Упутствo зa спрeчaвaњe ширeњa нoвoг вирусa кoрoнa зa aпoтeкe

Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe Рeпубликe Српскe, JЗУ Институт зa jaвнo здрaвствo Рeпубликe Српскe, Aгeнциja зa сeртификaциjу, aкрeдитaциjу и унaпрeђeњe квaлитeтa здaрвствeнe зaштитe Рeпубликe Српскe и Фaрмaцeутскa… Више детаља »

Акредитација болнице из Приједора према акредитационим стандардима за породилишта - пријатеље беба

Болници из Приједора додијељен сертификат за акредитацију службе за гинекологију и акушерство према акредитационим стандардима за породилишта - пријатеље беба, кроз УНИЦЕФ-ов пројекат подршке здравственом систему Републике… Више детаља »

Aктивности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду јули - септембар 2018. године

Преглед програма сертификације јавних и приватних здравствених установа за период јули – септембар 2018. године представљен је у табели испод. Оцјењивачи Агенције обавили су 22 вањска оцјењивања као и предоцјењивачке посјете за… Више детаља »

II Ултра дани стерилизације

Виши стручни сарадник у Сектору за сертификацију Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, Бранко Стевановић, др стоматологије, је у периоду од 4 – 6. октобра 2018.… Више детаља »

Aктивности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду април - јуни 2018. године

Преглед програма сертификације јавних и приватних здравствених установа за период април – јуни 2018. дат је у табели испод. Оцјењивачи Агенције обавили су 37 вањских оцјењивања као и предоцјењивачке посјете за 80 здравствених… Више детаља »

Информација за здравствене установе

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета Републике Српске је донијела полугодишњи план предоцјењивачких посјета здравственим установама у поступку сертификације за период јули - децембар 2018. План можете… Више детаља »

Информација за фармацеуте

У интересу стандардизовања поступка израде оралних суспензија који се скоро свакодневно спроводи у већини апотека АСКВА је израдила примјер упутства за израду оралне суспензије као и примјер евиденције о изради оралних… Више детаља »

Радионица о превенцији повреда код дјеце и безбједност у саобраћају

Радионица о превенцији повреда код дјеце и безбједности саобраћаја одржана је у Бањој Луци 15. и 16. маја 2018. године. Радионица везана за примјену инструмента TEACH-VIP (енгл. Violence and Injury prevention - VIP) са акцентом… Више детаља »

Одржана HINARI радионица

Представница Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске госпођа Ивана Рогић је у периоду од 14. до 17. маја 2018. године у Сарајеву учествовала на HINARI радионици… Више детаља »