Новости

Одржана радионица о управљању клиничким ризиком и управљању нежељеним догађајима

У Београду је 16. и 17. децембра 2013. године у организацији Бирoа зa тeхничку пoмoћ и рaзмjeну инфoрмaциja (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), пoсeбнoг oдјeљeња у oквиру Гeнeрaлнoг дирeктoрaтa зa прoширeњe… Више детаља »

Акредитација ЦМЗ Пале и ЦЗМЗ Бања Лука

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС наставља активности на реализацији пројектног циља „Промовисање процеса акредитације центара за ментално здравље у Републици Српској“ у склопу… Више детаља »

Обавјештење за здравствене установе

У складу са упитима који су нам пристигли у посљедње вријеме обавјештавамо вас да ЈУ АСКВА РС не обавезује здравствене установе да у току припреме за поступак сертификације ангажују консултантску помоћ нити да присуствују… Више детаља »

Одржана обука за оцјењиваче за сертификацију апотека

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите је, у Бијељини 24. и 25. септембра 2013. године, одржала Обуку за оцјењиваче АСКВА-е за оцјењивање по стандардима за сертификацију апотека. Полаз… Више детаља »

Др Charles Shaw у посјети Републици Српској

У оквиру реализације Пројекта увођења система менаџмента и система квалитета у здравствене установе Републике Српске, Републику Српску је у периоду од 17. до 20. септембра 2013. године посјетио Charles Shaw PhD, MB BS, FFPH,… Више детаља »

Акредитоване апотеке стекле и статус сертификованих апотека

Рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, донесеним 11. септембра 2013. године, потврђена је сертификација и додијељен статус сертификоване апотеке за три апотеке које послују у саставу ЗУ Апотеке „B… Више детаља »

Обавјештење - обука оцјењивача за сертификацију апотека

Успјешно пријављени кандидати за Обуку оцјењивача за оцјењивање по стандардима за сертификацију апотека која ће се одржати у Бијељини ће путем e-maila бити обавијештени о свим информацијама и даљим корацима везано за одржавање… Више детаља »

Акредитација ЦМЗ Дистрикта Брчко

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) наставља веома успјешну сарадњу са Центром за ментално здравље Дистрикта Брчко започету у марту 2010. године… Више детаља »

Обавјештење за здравствене установе

У складу са упитима који су нам пристигли у посљедње вријеме обавјештавамо вас да ЈУ АСКВА РС не обавезује здравствене установе да у току припреме за поступак сертификације ангажују консултантску помоћ. Припрема за поступак… Више детаља »

Обавјештење

У циљу припрема здравствених установа за процес сертификације, АСКВА ће на својој web страници одговарати на питања везана за сертификационе стандарде, односно дати појашњења захтјева стандарда. Питања можете слати на email… Више детаља »