Dobrodošli na web stranicu ASKVA-e

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS je javna ustanova čija je uloga sprovođenje postupka sertifikacije i akreditacije javnih i privatnih zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite kao i praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita u Republici Srpskoj ostvaruje se u slijedećim zdravstve...

Više
Sticanje statusa sertifikovane...
Postupak kojim priznato tijelo...
Kvalitet u zdravstvenoj zaštit...

Novosti

11. januar 2016

U drugoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za uku...

U drugoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za uku... Više detalja »

30. jul 2015

U prvoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno...

U prvoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno... Više detalja »

25. maj 2015

U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutskog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutskog društva Republike Srpske, u Sarajevu je, od 14. do 17.05....

U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutskog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutskog društva Republike Srpske, u Sarajevu je, od 14. do 17.05.... Više detalja »

20. januar 2015

U drugoj polovini 2014. godine tim Agencije je sprovelo niz aktivnosti na polju sertifikacije sa velikim brojem zdravstvenih ustanova, kako javnih tako i privatnih. Pored organizovanja vanjske ocjene za ...

U drugoj polovini 2014. godine tim Agencije je sprovelo niz aktivnosti na polju sertifikacije sa velikim brojem zdravstvenih ustanova, kako javnih tako i privatnih. Pored organizovanja vanjske ocjene za ... Više detalja »

05. decembar 2014

Konferencija povodom završetka projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u primarnoj z...

Konferencija povodom završetka projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u primarnoj z... Više detalja »

Arhiva vijesti